Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- Mondeling overleg met staatssecretaris van J&V

De commissie stemt in met het verplaatsen van het tijdstip van het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 november a.s. naar 20:00-21:30 uur.

- Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV) wordt gemeld dat ambtelijk is begrepen dat de reactie van de staatssecretaris van J&V op de vragen over de Staat van migratie 2022 deze week kunnen worden verwacht, met het oog op het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 november a.s.


De griffier van de commissie,
Helene de Man