Dinsdag 17 januari 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

4.32317, NR

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over kabinetsstandpunt Schengentoetreding Roemenië, Bulgarije en Kroatië; JBZ-Raad

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen