Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- Reactie op vragen over de Staat van Migratie 2021 en 2022

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

De commissie besluit de gisterenavond ontvangen brief te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V van hedenavond en de brief in een volgende commissievergadering opnieuw te agenderen ter bespreking.


De griffier van de commissie,
Helene de Man