Dinsdag 20 december 2022, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35687 en 35688 (R2151)

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid; Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Inbreng nader voorlopig verslag

3.35604, G

Brief van de staatssecretaris van J&V over de eerste rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk); Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen