Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 december 2022
1. 36200 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 36200 IV / 34269, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de invulling van de salariskorting Aruba; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï).

3. 35.099 (R2114), T

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie neemt kennis van het nader schriftelijk overleg over de mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering (35.099, T). Het onderwerp houdt de aandacht van de commissie.

4. 36.200 VII / 36.200 IV, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

Naar aanleiding van het halfjaarlijkse schriftelijk overleg over de status van (deel) openstaande toezeggingen, besluit de commissie tot de volgende aanpassingen:

- Toezegging T02532 als "voldaan" te beschouwen met categorie "legisprudentie";
- Toezegging T03274 als voldaan te beschouwen;
- Toezeggingen T03275 en T03272 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 maart 2023;
- Toezegging T03273 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 april 2023; en,
- Toezeggingen T02533 en T02536 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2024.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman