Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30573, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Helene de Man