Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210030 - Voorstel voor een verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame

- 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022, het verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl