Senaat stemt voor VWS-begroting 2023De Eerste Kamer stemde dinsdag 31 januari in met de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2023. De fracties van OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop stemden voor, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en FVD stemden tegen het wetsvoorstel. Ook is een motie van senator Prast (PvdD) aangenomen die de regering verzoekt voor zorgverleners met long-covid in de begroting een bedrag van 150 miljoen euro op te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een long-covidfonds. Een andere motie over sportonderwijs op het MBO werd verworpen.

Een week eerder debatteerde de Kamer met staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de VWS-begroting, in het bijzonder over de jeugdzorg. Alle woordvoerders maakten zich zorgen over de huidige staat van de jeugdzorg in Nederland. In het debat echter bleek dat zij verschillend dachten of een plenair debat met de staatssecretaris op dit moment de juiste oplossing was.


Aangenomen motie

De motie-Prast c.s. verzoekt de regering om in de begroting een bedrag van 150 miljoen euro op te nemen voor zorgpersoneel, bijvoorbeeld in de vorm van een long covidfonds, waarbij het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor het corona-toegangsbewijs als dekking kan dienen. Deze motie was door de staatssecretaris, namens de minister van Langdurige Zorg en Sport, ontraden. De fracties van OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV en SGP stemden voor, de fracties van D66, ChristenUnie, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen de motie.


Verworpen motie

De motie-Prast c.s. verzoekt de staatssecretaris om te onderzoeken of sportonderwijs kan terugkeren in het curriculum van het MBO en hierover aan de Kamer te rapporteren. Staatssecretaris Van Ooijen zegde toe dat de Kamer vóór de stemming op 31 januari een reactie zou krijgen van de verantwoordelijke minister. Op 30 januari stuurde minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn reactie waarin hij de motie ontraadde. Alleen de fracties van SP, PvdD en PVV stemden voor.


Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Deel dit item: