Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 19637, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt direct geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Helene de Man