Dinsdag 14 februari 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Rondvraag


Korte aantekeningen