Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, E)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en voor N&S van 19 januari 2023 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:

- T01556: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T03335: Toezegging als voldaan aan te merken.
- T02199: Toezegging op openstaand te laten en de inwerkingtreding van de Omgevingswet af te wachten.
- T02829: Toezegging handhaven als 'openstaand' en op 14 februari 2023 agenderen voor inbreng schriftelijk overleg.
- T03103: Toezegging als voldaan aan te merken.
- T03104: Status van de toezegging op openstaand te laten en de verdere informatie af te wachten.
- T03109: Toezegging handhaven als 'openstaand' en te betrekken bij de schriftelijke inbreng over de stikstofproblematiek in ruime zin op 14 maart 2023.
- T03118: Toezegging als voldaan aan te merken.

- Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AH)

De commissie besluit op 21 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en de status van toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer