Dinsdag 7 maart 2023, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Personele inzet voor crisisopvang

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.Rondvraag


Korte aantekeningen