Dinsdag 21 maart 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32317, NW en NI

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BuZa en van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 en kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact (toetreding EU tot EVRM); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 december 2022; JBZ-Raad

Bespreking nader schriftelijk overleg

4.Mededelingen en informatie

5.Ter informatie: openstaande correspondentie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen