Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AH)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PVV (Faber) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Na ontvangst van de antwoorden zal de status van toezegging T01556 opnieuw aan de orde worden gesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer