Dinsdag 4 april 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Mondelinge terugkoppeling bijeenkomst Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol van 26 en 27 maart 2023

Mondelinge terugkoppeling

4.Mededelingen & informatie

Ter informatie: overzicht openstaande correspondentie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen