Kamervoorzitter reikt Anne Vondelingprijs en Saskia Stuivelingprijs uitWoensdag 22 maart heeft Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn de jaarlijkse Anne Vondelingprijs uitgereikt. De prijs voor politieke journalistiek voor het jaar 2022 ging naar Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad. Volgens de jury heeft Beverdam in zijn analyses, ’bewezen in duidelijke taal en zonder vooringenomenheid kwesties die in Den Haag en in het land spelen te kunnen duiden’.

Ook reikte de Kamervoorzitter de Saskia Stuivelingprijs uit voor regionale en lokale politieke journalistiek. Deze prijs ging naar Tristan Braakman en Mario Miskovic van RTV Noord voor de wijze waarop zij vanuit Den Haag verslag hebben gedaan van de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Zij hebben hun jarenlang opgebouwde deskundigheid in de Groninger gaskwestie tijdens de enquête volledig benut.

Verder kreeg NRC-journaliste Lamyae Aharouay een eervolle vermelding voor haar werk als presentator en initiatiefnemer van de podcast Haagse Zaken. ‘Zij heeft deze weten te ontwikkelen tot een vaste informatiebron voor politiek geïnteresseerden, maar ook en vooral voor groepen die daarvóór niet geïnteresseerd waren in politiek. Daartoe behoren met name jongeren’, aldus de jury.

Om het belang van goede journalistiek en het gevaar van fake news te benadrukken startte de Kamervoorzitter zijn toespraak met een door een chatbot gegenereerde tekst. Vervolgens legde hij uit waarom dit een zeker risico met zich meebrengt: iets wat in eerste instantie klinkt als een aannemelijk verhaal hoeft echter niet aan het menselijk brein ontsproten te zijn en kan een verkeerde voorstelling van zaken weergeven. “Die tekst wordt hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op bronnen, die het meeste voor handen zijn. Bronnen die door kwaadwillenden kunnen zijn gemanipuleerd of door ontelbare trollen de digitale wereld in zijn geslingerd”, aldus de Kamervoorzitter. In het vervolg van zijn toespraak toonde de Voorzitter aan waaraan men dat in het geval van zijn toespraak had kunnen herkennen.


Deel dit item: