11 april: Mondeling overleg milieueffectrapportageDe leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving voerden op dinsdag 11 april 2023 een mondeling overleg met staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten (MER).

Op 7 februari jl. besloot de commissie IWO naar aanleiding van de bespreking van een brief van de staatssecretaris van I&W van 15 december 2022 en na eerdere correspondentie met de staatssecretaris over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten (MER), tot een mondeling overleg met de staatssecretaris. Het mondeling overleg zou op 28 maart plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld.

Binnen de commissie bestaat onvrede over het feit dat het onderwerp milieueffectrapportage sinds het vorige mondeling overleg in oktober 2021, en ondanks toezeggingen, noch in het Bestuur Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT), noch in het Bestuurlijk Omgevingsberaad aan de orde is gekomen.

Het mondeling overleg werd voorgezeten door senator Henk-Jan Meijer, voorzitter van de commissie IWO.


Deel dit item: