Mondelinge overleggen Jeugdzorg en KoninkrijksrelatiesDinsdag 4 april vonden er twee mondelinge overleggen plaats: één van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met staatssecretaris Van Ooijen over de Hervormingsagenda Jeugd en één van de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) met staatssecretaris Van Huffelen.


Hervormingsagenda Jeugd

De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voerden op dinsdag 4 april 2023 een mondeling overleg met staatssecretaris Van Ooijen van VWS over de Hervormingsagenda Jeugd. Met een brief heeft de staatssecretaris op 20 februari de Kamer, zoals toegezegd, geïnformeerd over de stand van zaken van de Hervormingsagenda Jeugd. Naar aanleiding daarvan besloot de commissie de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor een mondeling overleg over de (continuïteit van de) jeugdzorg en de Hervormingsagenda Jeugd. De door de commissie voorgestelde gespreksonderwerpen waren opgenomen in uitnodigingsbrief van 21 maart 2023.


Koninkrijksrelaties

De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) voerden op dinsdagavond 4 april 2023 een mondeling overleg met staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitale Zaken over verschillende onderwerpen die de Koninkrijksrelaties betreffen. Het betrof onderwerpen als het vaststellen van een sociaal minimum en de armoedeproblematiek op de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hervormingen in de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, een voorstel voor een Rijkswet Koninkrijksgeschillen en het vervolg op de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden.


Deel dit item: