Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 19637, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 20 maart 2023 (19637, L) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man