Dinsdag 18 april 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Mededelingen en informatie

Ter informatie: overzicht openstaande correspondentie

4.Rondvraag


Korte aantekeningen