Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 18 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Luchtkwaliteit (30.175)

- 30175, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de dertiende Monitoringsrapportage NSL 2022; Luchtkwaliteit

De commissie besluit n.a.v. de brief van 4 april 2023 (30175, X) op 9 mei 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra