Dinsdag 30 mei 2023, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36177, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de verslagen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb); Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang

Bespreking verslag schriftelijk overleg over de verslagen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb)

3.Rondvraag


Korte aantekeningen