Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Luchtkwaliteit (30.175)

- 30175, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de dertiende Monitoringsrapportage NSL 2022; Luchtkwaliteit

Inbreng voor nader schriftelijk overleg n.a.v. de brief van de staatssecretaris van I&W van 4 april 2023 (30175, X) wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra