Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 16 mei 2023
1. 36031 (R2161) / 36200 IV / 34269, B

Brief van de staatssecretaris van BZK over de Onderlinge regeling Samenwerking bij hervormingen; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief van 4 april 2023 voor kennisgeving aan te nemen. Zij blijft het dossier volgen.

2. Reactie toezeggingenrappel minister voor APP

De commissie besluit de status van toezeggingen T02659 en T02784 ongewijzigd (openstaand) te laten.

3. 36200 IV, S

Brief van de minister voor K&E over aanbieding rapport klimaattafel Bonaire aan de Eerste Kamer; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman