Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30573, E [niet afgerond]

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

De commissie besluit, wegens afwezigheid van het lid Van Hattem (PVV), het agendapunt aan te houden tot een eerstvolgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Helene de Man