Dinsdag 23 mei 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Plenaire behandeling 35.687 en 35.688

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid; Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Bespreking datum

4.Rondvraag


Korte aantekeningen