Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556 - Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AI)

Naar aanleiding van het gevoerde schriftelijk overleg besluit de commissie tot een mondeling overleg met de minister van LNV, bij voorkeur te houden op 11 juli 2023 of 12 september 2023. Daarnaast besluit de commissie om toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer