Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (36.232 (R2174))

- 36.232 (R2174)

Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 juli 2023.

- 36.233 (R2175)

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 juli 2023.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren