Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 30 mei 2023
1. 36200 VII / 36200 IV, G

De commissie besluit de deadline van toezegging T03272 te verschuiven naar 1 juni 2023 en de deadline van toezegging T03273 naar 15 juli 2023. De status van toezegging T03275 blijft ongewijzigd. De commissie wenst de Koninkrijksconferentie af te wachten alvorens te oordelen over de status van de toezegging.

2. Tijd voor de burger: Jaarverslag 2022 Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman

De commissie besluit het Jaarverslag 2022 te betrekken bij het aanstaande IPKO (1-5 juni 2023), alwaar commissieleden met hun collega's uit het Caribisch deel van het Koninkrijk met de Nationale Ombudsman in gesprek zullen gaan.

3. Voorbereiding gesprek met staatssecretaris

De commissie bereidt het informele gesprek met de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering voor.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman