Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)

- Openstaande correspondentie

Ter informatie: overzicht openstaande correspondentie

Het lid Van Hattem (PVV) verzoekt de staf om ambtelijk navraag te doen naar de termijn van beantwoording van de brief over toezegging T02933.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man