Commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)Deze vaste commissie houdt zich bezig met economische zaken, het Europees economisch beleid, het innovatiebeleid, het topsectoren- en industriebeleid, het energiebeleid, het marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen wordt door deze commissie voorbereid.

Tot 13 juni 2023 was er de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voorzitter van de commissie is S.M. (Saskia) Kluit (GroenLinks-PvdA). Ondervoorzitter is A. (Andrea) van Langen-Visbeek (BBB).

Griffier van de commissie is E. (Eelco) Karthaus.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie EZK.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op de Europapoort .


Kamerleden sorteren op:


Leden