drs ing. T. Panman (BBB) 1

Tekke Panman (1968) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Panman is sinds 11 juli 2023 ondervoorzitter van de werkgroep Advies inzake een commissie Digitale Zaken.

Contact: tekke.panman@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te prov. Groningen, 17 juli 1968
 • gehuwd

 

kinderen

 • 2 dochters en 1 zoon

 

woonplaats

 • Den Haag, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Voornamelijk in MKB bij bedrijven met werkzaamheden gerelateerd aan logistiek, productie en ICT

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

hoger beroepsonderwijs

 • Agrarische bedrijfskunde, Aeres Hogeschool Dronten (in jaren 90 als CAH "de Drieslag" onderdeel Hogeschool Windesheim)

wetenschappelijk onderwijs

 • Economie, Rijks Universiteit Groningen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Voornamelijk in MKB bij bedrijven met werkzaamheden gerelateerd aan logistiek, productie en ICT

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Hobby's

 • Sport (Tennis, Hardlopen), Klussen en Tuinieren

 


Reizen

 • doel: Werkbezoek delegatie commissie Koninkrijk relaties - Eerste Kamer

  bekostiger: Eerste Kamer


Geschenken

 • betaald door: Marien Boonman

  waarde: 22,00

 • betaald door: EW

  waarde: 24,00

 • betaald door: www.mijnbuuf.nl (mw P. Prent-Hofker)

  waarde: < 50 euro

 • betaald door: Prof.dr. Paul Schnabel (stichting Synthesis)

  waarde: < 50 euro

 • betaald door: Delegatie South Korea

  waarde: < 50 euro


Anciënniteit

316 dagen
(13 juni 2023 tot heden)