Dr. mr. J. Bakker-Klein (CDA) 1

Janny Bakker-Klein (1960) is vanaf 13 juni 2023 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: janny.bakker@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Huizen, 6 januari 1960
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 1 zoon

 

woonplaats

 • Huizen, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Als bestuurslid van de Vrijzinnigen Nederland neem ik qq deel aan het bestuur van de SSVG. Deze stichting wil een verbindende rol spelen tussen vrijzinnige groepen en streeft naar samenwerking met alle vrijzinnigen in Nederland. De stichting heeft onder andere een leerstoel gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Socires (afkorting van Societas et responsibilitas) is een onafhankelijke denktank, met als missie: bezinning op cultuur en maatschappij. De denktank wil een samenleving bevorderen waarin mensen, hun relaties en leefomgeving -milieu, bestuur en instituties- tot bloei kunnen komen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stichting mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap, uitgevoerd door goed opgeleide vrijwilligers.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting Lifeline is de goede doelen organisatie van Rotary Huizen Gooimeer,

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Quarijn biedt aan (voornamelijk) ouderen een breed pakket van wonen, welzijn en zorg. Het werkgebied omvat de gemeenten Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Vrijzinnigen Nederland verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. Vrijzinnigen Nederland kent 41 autonome lokale verenigingen van verschillende grootte.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De stichting Buurten met Buren zet zich in voor meer onderlinge betrokkenheid en verbinding in buurten en straten in de gemeente Huizen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Movisie is het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Ledenraad van Achmea heeft een toezichthoudende rol op Achmea BV, entameert maatschappelijke discussie en houdt zich bezig met de behartiging van collectieve belangen van klantleden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Bezoldiging betreft vacatiegeld en een onkostenvergoeding.

 • beschrijving: Huizen Gooimeer is één van de ca. 500 Rotaryclubs in Nederland. Rotary is een serviceclub. Dat betekent dat de leden zich dienstbaar op willen stellen en iets van zichzelf willen geven ten dienste van de medemens en onze leefomgeving. Rotary stelt zich ten doel om hoge ethische standaarden in alle beroepen te bevorderen en om te helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het schrijven van brieven tegen mensenrechtenschendingen en het organiseren van voorlichtingsactiviteiten over mensenrechten in de gemeente Huizen en in de regio Gooi Noord.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: In 1960 werd ik gedoopt in de Hervormde Gemeente Huizen, waarvan ik vanaf 1979 ook belijdend lid werd. In 2000 werd ik lid van de Hervormde wijkgemeente de Goede Herder in Huizen, die sinds 2023 is gefuseerd met de Oosterlichtkerk tot de PKN gemeente 'de Duif in Huizen'. Momenteel ben ik lid van deze PKN gemeente.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

middelbaar beroepsonderwijs

 • Opleiding tot A-verpleegkundige, Diakonessenziekenhuis Naarden, vanaf 1 augustus 1978 tot 1 juli 1982

hoger beroepsonderwijs

 • NZR opleiding tot operatieassistent, OLVG Amsterdam, vanaf 1 augustus 1982 tot 1 juli 1884

wetenschappelijk onderwijs

 • Nederlands Recht (richting internationaal recht en richting privaatrechtelijke en strafrechtelijke rechtspraktijk), vanaf 1 augustus 1988 tot 1 juli 1993
 • Recht, Bestuur en Management, Universiteit Utrecht, vanaf 1 augustus 1993 tot 1 juli 1995

promotie

 • Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1 augustus 2008 tot 4 december 2019

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Movisie is het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Portefeuilles met name op het gebied van sociaal domein en financiën.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Als bestuurslid van de Vrijzinnigen Nederland neem ik qq deel aan het bestuur van de SSVG. Deze stichting wil een verbindende rol spelen tussen vrijzinnige groepen en streeft naar samenwerking met alle vrijzinnigen in Nederland. De stichting heeft onder andere een leerstoel gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Socires (afkorting van Societas et responsibilitas) is een onafhankelijke denktank, met als missie: bezinning op cultuur en maatschappij. De denktank wil een samenleving bevorderen waarin mensen, hun relaties en leefomgeving -milieu, bestuur en instituties- tot bloei kunnen komen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stichting mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap, uitgevoerd door goed opgeleide vrijwilligers.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting Lifeline is de goede doelen organisatie van Rotary Huizen Gooimeer,

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Quarijn biedt aan (voornamelijk) ouderen een breed pakket van wonen, welzijn en zorg. Het werkgebied omvat de gemeenten Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Vrijzinnigen Nederland verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. Vrijzinnigen Nederland kent 41 autonome lokale verenigingen van verschillende grootte.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De stichting Buurten met Buren zet zich in voor meer onderlinge betrokkenheid en verbinding in buurten en straten in de gemeente Huizen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Ledenraad van Achmea heeft een toezichthoudende rol op Achmea BV, entameert maatschappelijke discussie en houdt zich bezig met de behartiging van collectieve belangen van klantleden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Bezoldiging betreft vacatiegeld en een onkostenvergoeding.

 • beschrijving: Huizen Gooimeer is één van de ca. 500 Rotaryclubs in Nederland. Rotary is een serviceclub. Dat betekent dat de leden zich dienstbaar op willen stellen en iets van zichzelf willen geven ten dienste van de medemens en onze leefomgeving. Rotary stelt zich ten doel om hoge ethische standaarden in alle beroepen te bevorderen en om te helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het schrijven van brieven tegen mensenrechtenschendingen en het organiseren van voorlichtingsactiviteiten over mensenrechten in de gemeente Huizen en in de regio Gooi Noord.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: In 1960 werd ik gedoopt in de Hervormde Gemeente Huizen, waarvan ik vanaf 1979 ook belijdend lid werd. In 2000 werd ik lid van de Hervormde wijkgemeente de Goede Herder in Huizen, die sinds 2023 is gefuseerd met de Oosterlichtkerk tot de PKN gemeente 'de Duif in Huizen'. Momenteel ben ik lid van deze PKN gemeente.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Publicaties

 • Bakker-Klein, J. Proefschrift: Anders Kijken. Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein. www.movisie.nl/anderskijken, 4 november 2019

Onderscheidingen

ridderorden

 • Lid in de orde van Oranje Nassau, 26 april 2018

Hobby's

 • Lezen, schrijven, wandelen, dwarsfluit, piano

 


Reizen

 • doel: Interparlementaire ontmoeting tgv. 75 jaar UVRM

  bekostiger: Eerste Kamer


Geschenken

 • betaald door: Gereformeerde Bijbelstichting

  waarde: 47,50


Anciënniteit

366 dagen
(13 juni 2023 tot heden)