Mr. drs. W.J.M. Aerdts (D66) 1

Willemijn Aerdts (1983) is vanaf 13 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 4 september 2023 vice-fractievoorzitter.

Mevrouw Aerdts is ondervoorzitter en tijdelijk waarnemend voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad.

Contact: willemijn.aerdts@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Ermelo, 21 april 1983

 

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon

 

woonplaats

 • Voorburg, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: JASON richt zich op studenten en young professionals in het veld van vrede & veiligheid. JASON informeert en biedt een platform voor een constructieve dialoog.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verzorgen onderwijs minor Intelligence Studies, PhD onderzoek, kennisvalorisatie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) is een in 1991 opgerichte onafhankelijke studievereniging. Het doel van de vereniging is het bevorderen van academisch onderzoek en onderwijs in Nederland ten aanzien van de ontwikkeling, taak en organisatie en werkwijze van overheids- en particuliere instellingen die zich bezighouden met inlichtingen, contra-inlichtingen, veiligheid en verwante activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bureau Aerdts verzorgt training, onderwijs en advies op het gebied van beleid en veiligheid.

  advieswerk: ja

  sector: veiligheid

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: WIIS-NL richt zich op het vergroten van kennis over het promoten van gendergelijkheid in de internationale veiligheidssector.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief, Universiteit Utrecht, vanaf 1 september 2006 tot 31 januari 2009
 • Master Internationaal en Europees Recht, Universiteit Utrecht, vanaf 1 september 2005 tot 30 april 2007
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, vanaf 1 september 2002 tot 28 februari 2005

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Verzorgen onderwijs minor Intelligence Studies, PhD onderzoek, kennisvalorisatie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: JASON richt zich op studenten en young professionals in het veld van vrede & veiligheid. JASON informeert en biedt een platform voor een constructieve dialoog.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) is een in 1991 opgerichte onafhankelijke studievereniging. Het doel van de vereniging is het bevorderen van academisch onderzoek en onderwijs in Nederland ten aanzien van de ontwikkeling, taak en organisatie en werkwijze van overheids- en particuliere instellingen die zich bezighouden met inlichtingen, contra-inlichtingen, veiligheid en verwante activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bureau Aerdts verzorgt training, onderwijs en advies op het gebied van beleid en veiligheid.

  advieswerk: ja

  sector: veiligheid

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: WIIS-NL richt zich op het vergroten van kennis over het promoten van gendergelijkheid in de internationale veiligheidssector.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Het Els Borst Netwerk faciliteert vrouwen om zich verder te ontplooien en om succesvol hun weg te vinden in de politiek.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

370 dagen
(13 juni 2023 tot heden)