Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering (36.233 (R2175))

- 36.232 (R2174) & 36.233 (R2175)

Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering

De commissie besluit de behandeling van beide wetsvoorstellen op verzoek van de minister van J&V te bespoedigen en stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 juni 2023 in plaats van 4 juli 2023. Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, uiterlijk vrijdag 30 juni 2023 12.00 uur, kan de commissie in haar vergadering van 4 juli 2023 beraadslagen over een eventueel te voeren plenair debat op 11 juli 2023.


De griffier van de commissie,
Helene de Man