Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering (36.233 (R2175))

- 36.232 (R2174) / 36.233 (R2175)

Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Veldhoen), D66 (Dittrich) en JA21 (Van Bijsterveld).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren