Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 27 juni 2023
1. 36277

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van BBB (Oplaat), GroenLinks-PvdA (Kluit), VVD (Klip-Martin), D66 (Aerdts), PVV (Faber), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Visseren-Hamakers) en Van der Goot (OPNL).

2. Voortgang aanpak piekbelasting

Brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 12 juni 2023 (35334, BG)

De commissie besluit op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3. Voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving

Brief van de minister van LNV van 13 juni 2023 (28286, V)

De commissie besluit op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en zal dat mogelijk combineren met de inbreng voor nader schriftelijk overleg bedoeld in onderdeel 4.

4. Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, W)

De commissie besluit op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en zal dat mogelijk combineren met de inbreng voor schriftelijk overleg bedoeld in onderdeel 3.

5. T03119 - Informeren over uitkomsten pilot eiwitarm veevoer

Brief van de minister van LNV van 17 mei 2023 inzake Informatie monitoring van veevoerpilots met praktijkbedrijven (35600, AF)

De fracties van BBB (Kemperman) en PvdD (Koffeman) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer