Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (36.232 (R2174))

- 36.232 (R2174) / 36.233 (R2175)

Nota naar aanleiding van het verslag; Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering; Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De commissie stelt voor de wetsvoorstellen af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren