Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Luchtkwaliteit (30.175)

- 30175, Y

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de dertiende Monitoringsrapportage NSL 2022; Luchtkwaliteit

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 15 juni 2023 (30175, Y) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra