Dinsdag 11 juli 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.GEANNULEERD Mondeling overleg met de minister voor VRO over meerjarige financiering van de Omgevingswet en het geactualiseerde Integraal Financieel Beeld (IFB)

In plaats van dit mondeling overleg vindt er op hetzelfde tijdstip een interpellatie plaats over hetzelfde onderwerp