Dinsdag 12 september 2023, commissies Binnenlandse Zaken (BIZA) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36284, B, C, 36284 / 35300 VI, D en 36284, E

Brief van de minister van BZK over het vervolgtraject invulling slavernijverleden; Slavernijverleden; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de kabinetsreactie op rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen