Dinsdag 12 september 2023, commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021 – 2027 (COM(2023)336)

Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende verordening instelling Oekraïne-faciliteit; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende verordening instelling Oekraïne-faciliteit; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende de verordening voor een platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP); Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende de herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

Bespreking datum inbreng schriftelijk overleg

3.Tweede reeks eigen middelen (COM(2023)330)

Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over pakket tweede reeks eigen middelen; EU-voorstellen: Pakket over de tweede reeks eigen middelen (COM(2023)330, 31, 32 en 33)

Bespreking datum inbreng schriftelijk overleg

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen