Dinsdag 26 september 2023, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Rechtsstaat in de EU


3.Rondvraag


Korte aantekeningen