T03672

Toezegging Op de hoogte houden uitvoering landspakketten en hervormingen in de Caribische landen (36.200 IV)De staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rosenmöller (GroenLinks), toe dat de Kamer op de hoogte wordt gehouden van afspraken over de landspakketten en de hervormingen.


Kerngegevens

Nummer T03672
Status openstaand
Datum toezegging 4 april 2023
Deadline 1 januari 2025
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Kamerleden P. Rosenmöller (GroenLinks-PvdA)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie legisprudentie
Onderwerpen BES
Caribisch Nederland
hervormingen
voortgangsrapportage
Kamerstukken Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (36.200 IV)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2022/23, 36 200 IV, R, p.23-24

De voorzitter:

“Met het oog op de tijd -- want we hebben nog maar weinig tijd -- dank voor het antwoord. U heeft de urgentie wel begrepen van dat deel van de Kamer. Wellicht komt dat in de Tweede Kamer volgende week ook nog weer aan de orde; het zou me verbazen als dat niet zo was. Als u ons bij gelegenheid, met die urgentie, kunt informeren over datgene wat uw overleg met de ministers van Onderwijs oplevert, dan houden wij ons daar zeer voor aanbevolen.”

Staatssecretaris Van Huffelen:

“Ik wil daar twee dingen over zeggen. Ik hou u daar natuurlijk heel graag van op de hoogte. Ik zou eigenlijk willen zeggen: we hebben ook afspraken over die landspakketten en hervormingen in totaal. Het gaat dus niet alleen maar over het thema onderwijs, maar ook over de andere onderwerpen die we bespreken. We moeten ervoor zorgen dat we u daarvan op de hoogte houden.”


Brondocumenten


Historie