T03673

Toezegging Rapport Nijpels klimaattafel Bonaire (36.200 IV)De staatssecretaris van BZK zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe het rapport van de heer Nijpels inzake de klimaattafel op Bonaire aan de Eerste Kamer toe te sturen.


Kerngegevens

Nummer T03673
Status voldaan
Datum toezegging 4 april 2023
Deadline 16 mei 2023
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Kamerleden A.W.J.A. van Hattem (PVV)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie evaluatie
Onderwerpen Bonaire
klimaattafels
Nijpels
rapporten
Kamerstukken Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (36.200 IV)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2022/23, 36200 IV, R, p. 19

Staatssecretaris Van Huffelen:

(…)Niet in de laatste plaats – ik moet dat niet vergeten te zeggen – is er op Bonaire natuurlijk ook nog die klimaattafel, die geleid wordt door Ed Nijpels. Die komt binnenkort met een rapport over de specifieke maatregelen die nodig zijn op Bonaire.

Kamerstukken I 2022/23, 36200 IV, R, p. 20

De heer Van Hattem (PVV): Ik heb een korte vraag. Kunnen wij verslagen krijgen van die klimaattafel van Ed Nijpels op Bonaire?

Staatssecretaris Van Huffelen: Dat moeten we aan hem vragen. Ik weet niet hoe dat precies gaat plaatsvinden. Er is nu een eerste inventarisatie gedaan. U kunt in ieder geval het rapport krijgen, want dat zal binnenkort naar buiten komen. Het lijkt mij verstandig dat we u dat toesturen. De voorzitter: Oké. Dat is in ieder geval een toezegging dat wij als Eerste Kamer het rapport van de heer Nijpels krijgen. Dan kijk ik naar de Staatssecretaris voor het vervolg van haar reactie.


Brondocumenten


Historie