Dinsdag 12 september 2023, College van fractievoorzittersAanvang: 12:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda - Let op: vergadering start om 12:30 uur

2.Vaststelling verslag Cvf-vergadering 11 juli 2023

3.Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + nieuwe voorstellen

4.Indeling plenaire zaal

5.Begrotingsbehandelingen en voorstel datum AFB

6.Mededelingen en informatie

7.Rondvraag


Korte aantekeningen