Dinsdag 12 september 2023, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Inventarisatie deelname aan interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU

Bespreking

3.CLIV

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake lentepakket Europees Semester 2023; Europees Semester 2023

Bespreking verslag schriftelijk overleg

4.21501-07, FV

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 15 en 16 september 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

5.Mededelingen en informatie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen