Dinsdag 10 oktober 2023, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Presentatie jaarverslag Europese Rekenkamer 2022


Briefing door de heer Blok (ERK)

Sprekers

Stef Blok, Europese Rekenkamer

Arjen Lok, Europese Rekenkamer