Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- Terugblik mondeling overleg 11 juli 2023 - T01556

De commissie neemt kennis van het conceptverslag van het mondeling overleg en besluit toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer