Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 september 2023
1. COSAC Voorzittersbijeenkomst 17/18 September 2023

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties voor de COSAC Voorzittersbijeenkomst van 17/18 september 2023. Voorts verzoekt het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) om indien mogelijk migratie uit Tunesië onder de aandacht te brengen.

2. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023.

3. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van het overzicht van nieuw gepresenteerde Europese voorstellen verzoekt het lid Hartog (Volt) om op 26 september 2023 schriftelijke inbreng te leveren over voorstellen van de Europese Commissie met artikel 218, lid 9, VWEU als rechtsgrondslag. Ambtelijk wordt nagegaan of dit geagendeerd wordt bij de commissie BDO of de commissie EUZA.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl